Politika kvality


Politika kvality spoločnosti KOVDAN spol. s r.o., Moldava nad Bodvou, tvorí integrálnu súčasť strategickej línie rozvoja kvality a orientácie na zákazníka, trvalo uplatňovanej vedením spoločnosti KOVDAN.
 

Kontinuálne nadväzuje na udržanie dosiahnutého trendu, ktorého cieľom je zabezpečenie konkurencie schopnosti výrobkov a služieb spoločnosti KOVDAN na domácich i zahraničných trhoch.
 

Vedenie spoločnosti pri naplnení hlavného cieľa politiky kvality si kladie za cieľ: