Politika kvality

backprint

Politika kvality spoločnosti KOVDAN spol. s r.o., Moldava nad Bodvou, tvorí integrálnu súčasť strategickej línie rozvoja kvality a orientácie na zákazníka, trvalo uplatňovanej vedením spoločnosti KOVDAN.

 

Kontinuálne nadväzuje na udržanie dosiahnutého trendu, ktorého cieľom je zabezpečenie konkurencie schopnosti výrobkov a služieb spoločnosti KOVDAN na domácich i zahraničných trhoch.

 

Vedenie spoločnosti pri naplnení hlavného cieľa politiky kvality si kladie za cieľ:

  • Pozdvihnúť značku KOVDAN ako symbol kvality a tradície
  • Rozšíriť výrobu na slovenskom a zahraničnom trhu udržať štandardnú kvalitu výrobkov
  • Zabezpečiť finančnú stabilitu spoločnosti
  • Udržiavať kvality výrobkov na úrovni, ktorá sústavne uspokojuje požadované potreby zákazníka
  • Zabezpečiť pravidelnú informovanosť zamestnancov a pozitívny trend vývoja vnútornej komunikácie v spoločnosti
  • Zabezpečiť sústavné zvyšovanie odbornosti zamestnancov