FILOZOFIA spoločnosti

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Vízia

 

Stať sa uznávaným, inovatívnym a dlhodobým dodávateľom v oblasti všeobecného strojárstva, ktorý je pre zákazníka veľkým prínosom.

Poslanie

 

Navrhovať a vyrábať zložité aj jednoduché strojné súčiastky a celky na princípe perfekcionizmu, ktorými prispejeme k úspechu našich zákazníkov bez ohľadu na to či sú malí alebo veľkí, tak aby boli dosiahnuté vlastné ciele spoločnosti.

Naše hodnoty

 

Záujem

naše podnikanie vychádza zo záujmu a túžby byť užitočný a nápomocný. Počúvame zákazníkov a rozumieme ich potrebám, na základe ktorých vždy hľadáme cenovo najvýhodnejšie a odborne najlepšie riešenia, ktoré vieme realizovať a dodať.

Modernizácia a inovácie

moderné technológie a procesy nie sú pre nás iba nutnou potrebou pre udržanie konkurencieschopnosti ale je to najmä naša vášeň.

Dôveryhodnosť

informácie zdieľame so zainteresovanými stranami riadne a transparentne čo sa odzrkadľuje v stabilných a silných vzťahoch so zákazníkmi, dodávateľmi aj zamestnancami.

Záväzok

Usilujeme o zodpovedné plnenie svojich záväzkom voči všetkým našim partnerom.

Tímová práca

tvoríme silný tím s pozitívnym myslením založený na čestnosti a spoločných hodnotách pre dosahovanie spoločných cieľov .

Prázdny
Prevádzka

Budulov 171
04501 Moldava nad Bodvou časť Budulov
Slovenská Republika

     +421 55 460 2170
         +421 905 553 263
    info@kovdan.sk
     www.kovdan.sk

Sídlo

Jiskrova 1321/5
04501 Moldava nad Bodvou
Slovenská Republika

Fakturačné údaje:

IČO: 36217859
IČ DPH: SK2020042255