KONTROLA a meranie

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Aby zákazník od nás dostal vždy to čo si objednal, v kvalite akú požadoval máme zriadené pracovisko vstupnej a výstupnej kontroly, ktorej činnosti sú riadené presnými postupmi podľa požiadaviek ISO 9001. Toto pracovisko je vybavené lineárnym výškomerov MitutyoLH-600EG, mikroskopom, drsnomerom, dutinomermi, mikrometrami, kalibrami, kalibrovanými koncovými mierkami a mnohými inými meradlami. Na požiadanie vystavujeme merací protokol alebo protokol o výstupnej kontrole. 

Okrem vstupnej a výstupnej kontroly sú samozrejmosťou aj riadené medzioperačné kontroly. 

Prázdny
Prevádzka

Budulov 171
04501 Moldava nad Bodvou časť Budulov
Slovenská Republika

     +421 55 460 2170
         +421 905 553 263
    info@kovdan.sk
     www.kovdan.sk

Sídlo

Jiskrova 1321/5
04501 Moldava nad Bodvou
Slovenská Republika

Fakturačné údaje:

IČO: 36217859
IČ DPH: SK2020042255